AK Parti Tüzüğü

Toplam 165 maddeden oluşan Parti Tüzüğünün içerdiği madde başlıkları aşağıdaki gibidir:

GENEL ESASLAR
Madde 1 – Partinin Adı
Madde 2 – Kuruluşun Temel Dayanakları
Madde 3 – Partinin Kısaltılmış Adı, Genel Merkezi ve Amblemi
Madde 4 – Temel Amaçlar
Madde 5 – Görev İlkeleri

PARTİ ÜYELİĞİ
Madde 6 – Parti Üyesi Olabilme Şartları
Madde 7 – Üyelik Başvurusu ve Gerekli Belgeler
Madde 8 – Üyelik Başvurusunun Karara Bağlanması ve Üye Kayıt İşlemi
Madde 9 – Partiden Ayrılmış Olanların Yeniden Üyeliğe Kabulü
Madde 10 – Sürekli Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Üyeliği
Madde 11 – Genel Merkezin Üye Kayıt Yetkisi
Madde 12 – Üye Kimlik Belgesi
Madde 13 – Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 14 – Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri
Madde 15 – Genel Merkez Üye Yazım Kütüğü

PARTİ TEŞKİLATI
Madde 16 – Teşkilat
Madde 17 – Teşkilat Kademeleri (SPK, m :7)
Madde 18 – Teşkilat Kademe Organları
Madde 19 – Mahalle, Köy, Sandık Bölgesi ve Seçim Çevresi Temsilci ve Kurulları
Madde 20 – Yurt Dışı Temsilcilikler

TEŞKİLAT ORGANLARININ OLUŞUMLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

BELDE TEŞKİLATI
Madde 21 – Belde Kongresi (SPK, m.7/3)
Madde 22 – Belde Kongresi Delegeleri (SPK, m.19, Ek madde 2)
Madde 23 – Belde Kongresi Delege Seçimleri ve Delege Listesinin
Onaylanması
Madde 24 – Belde Başkanı
Madde 25 – Belde Yönetim Kurulu
Madde 26 – Belde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 27 – Belde Yürütme Kurulu

İLÇE TEŞKİLATI
Madde 28 – İlçe Kongresi
Madde 29 – İlçe Kongresi Delegeleri
Madde 30 – İlçe Kongresi Delege Seçimleri
Madde 31 – İlçe Başkanı
Madde 32 – İlçe Yönetim Kurulu
Madde 33 – İlçe Yürütme Kurulu

İL TEŞKİLATI
Madde 34 – İl Kongresi
Madde 35 – İl Kongresi Delegeleri
Madde 36 – İl Başkanı
Madde 37 – İl Yönetim Kurulu
Madde 38 – İl Yürütme Kurulu

İLÇE VE İL KONGELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Madde 39 – Olağan Kongre Zamanı ve Seçilecek Delegeler
Madde 40 – Kongre Gündemlerini Belirleme Yetkisi
Madde 41 – Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması ve
İlanı
Madde 42 – İlçe ve İl Kongresinin İlanı
Madde 43 – Kongre Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 44 – Kongrenin Açılışı, Kongre Divanı, Divanın Yetki ve Görevleri
Madde 45 – Kongrelerin Görev ve Yetkileri
Madde 46 – İlçe ve İl Kongrelerinde Yapılacak Seçimler ve Adaylık
Madde 47 – Kongrelerde Oy Hakkını Kullanma Şekli
Madde 48 – Seçimlerle İlgili İtiraz (SPK, m.21/10)
Madde 49 – Kongre Sonuçları ve Tutanaklarının Üst Organa Bildirilmesi
Madde 50 – İlçe ve İl Kongrelerinin Olağanüstü Toplanması
Madde 51 – Alt Kademenin Üst Kademe Kongresinde Temsili

İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Madde 52 – Kurucu Yönetim Kurulları
Madde 53 – Yönetim Kurullarının Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 54 – Kademelerde Partinin Temsili
Madde 55 – İlçe ve İl Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkileri
Madde 56 – Kurul Üyesinin İstifa Etmiş Sayılma Hali
Madde 57 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerinde Boşalma
Madde 58 – İşten El Çektirme Nedenleri
Madde 59 – İşten El Çektirmenin Usul ve Esasları
Madde 60 – Geçici Kurullar ve Olağanüstü Kongrenin Toplanması

MERKEZ TEŞKİLATI
A – BÜYÜK KONGRE
Madde 61 – Büyük Kongre, Görev ve Yetkileri
Madde 62 – Büyük Kongre Delegeleri
62.1 – Büyük Kongre’nin Seçilmiş Delegeleri
62.2 – Büyük Kongre’nin Tabii Delegeleri
62.3 – Büyük Kongre’nin Onur Üyeleri
Madde 63 – Büyük Kongre’yi Olağan Toplama Yetkisi ve Zamanı
Madde 64 – Büyük Kongre Gündemi ve Delege Listesinin İlanı
Madde 65 – Tüzüğün, Büyük Kongre Hakkında Uygulanacak Diğer hükümleri
Madde 66 – Genel Başkan’ ın Açılış Konuşması ve Komisyon Oluşturulması
Madde 67 – Gündem Maddelerinde Değişiklik ve Kongre Müzakereleri
Madde 68 – Büyük Kongre’de Yapılacak Seçimler
Madde 69 – Büyük Kongre’de Adaylık ve Seçim Hazırlıkları
Madde 70 – Büyük Kongre’nin Olağanüstü Toplanması
Madde 71 – Büyük Kongre Tutanakları
Madde 72 – Büyük kongre seçimleri ile ilgili itiraz

B – MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK)
Madde 73 – MKYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları
Madde 74 – MKYK’nın Görev ve Yetkileri

C – GENEL BAŞKAN
Madde 75 – Genel Başkanlık İçin Adaylık Koşulları
Madde 76 – Genel Başkan’ın Seçimi ve Görev Süresi
Madde 77 – Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri
Madde 78 – Genel Başkanlığın Boşalması

D – MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK)
Madde 79 – MYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları
Madde 80 – MYK’nın Görev ve Yetkileri
Madde 81 – MYK’nın Genel Başkan Yardımcısı Üyeleri Arasında İş Bölümü
Madde 82 – MYK Üyelerinin Görev ve Yetkileri

YAN KURULUŞLAR
A- KADIN VE GENÇLİK KOLLARI
Madde 83 – Kadın ve Gençlik Kollarına Üye Olmak
83.1 – Kadın Koluna Üye Olmak
83.2 – Gençlik Koluna Üye Olmak
83.3 – Kadın ve Gençlik Kolları Üyeliğine Mahsus Defter
Madde 84 – Kadın ve Gençlik Kollarının Teşkilat Kademe Organları
Madde 85 – Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Organlarının Oluşumu,
Delegeler ve Kongrelerine İlişkin Ortak Hükümler
Madde 86 – Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Başkan ve Üyelerinin Yetki ve
Görevleri
Madde 87 – Kadın ve Gençlik Kollarına İşten El Çektirme.

B – DİĞER YAN KURULUŞLAR
Madde 88 – Parti Teşkilatının Diğer Yan Birim ve Kuruluşları

PARTİ GRUPLARI
A – TBMM PARTİ GRUBU
Madde 89 – TBMM Parti Grubunun Oluşumu
Madde 90 – Grup Başkanı, Başkan Vekilleri ve Grup Yönetim Kurulu
Madde 91 – Grup Başkan Vekilleri ve Grup Yönetiminin Görevleri
Madde 92 – Grup Üyelerinin Görevleri
Madde 93 – Grupta Gizli Oylama Konuları (SPK, m :27)
Madde 94 – TBMM Parti Grup İç Yönetmeliği (SPK, m :23)

B – İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARI
Madde 95 – İl Genel Meclisi Grupları
Madde 96 – Belediye Meclisi Grupları
Madde 97 – İl Genel Meclisi Grupları İle Belediye Meclisi Gruplarına İlişkin
Ortak Hükümler

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULLARI
Madde 98 – Parti İçi Demokrasi Hakemliği
Madde 99 – Parti İçi Demokrasi Hakem Kurullarının Oluşumu
Madde 100 – Kurul Üyesinde Aranacak Nitelik ve Üyelik Güvencesi
Madde 101 – Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulların Görevleri
Madde 102 – Sorunun Hakem Kurullarına İntikali ve Hakem Kararlarının Niteliği

PARTİ DİSİPLİN KURULLARI
Madde 103 – Parti Disiplin Kurulları

İL DİSİPLİN KURULLARI
Madde 104 – İl Disiplin Kurullarının Oluşumu
Madde 105 – İl Disiplin Kurullarının Bakacağı İşler

MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Madde 106 – Merkez Disiplin Kurulu’nun Oluşumu
Madde 107 – Merkez Disiplin Kurulu’nun Bakacağı İşler

GRUP DİSİPLİN KURULU
Madde 108 – TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu’nun Oluşumu
Madde 109 – TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu’nun Bakacağı İşler

MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU
Madde 110 – Müşterek Disiplin Kurulu’nun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 111 – Disiplin Kurullarına İlişkin Müşterek Hükümler (SPK, m.56)
Madde 112 – Disiplin Kurulu’na Sevk Yetkisi

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
Madde 113 – Parti Disiplin Cezaları
Madde 114 – Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller
Madde 115 – Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller
Madde 116 – Partiden ve Gruptan Geçici İhraç Cezası ve Bu Cezayı
Gerektiren Haller
Madde 117 – Partiden ve Gruptan Kesin İhraç Cezası ve Bu Cezayı
Gerektiren Haller

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER
Madde 118 – Disiplin Suçlarında Zaman aşımı
Madde 119 – Tedbirli Olarak Disiplin Kuruluna Sevketmek
Madde 120 – Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Nezdinde İtiraz Hakkı
Madde 121 – Disiplin Cezalarını Af Yetkisi

SEÇİMLER VE ADAYLAR
SEÇİMLERE KATILMA
Madde 122 – Seçimlerle İlgili Karar Yetkisi

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE ADAYLIK İŞLEMLERİ
Madde 123 – Milletvekili Adaylık Başvurusu ve Ön İnceleme
Madde 124 – Aday Tespit ve Sıralama Usulleri
124.1 – Ön Seçim Usulü İle Aday ve Liste Sıralaması Yapmak
124.2 – Teşkilat Yoklaması Usulü İle Aday ve Liste Sıralaması Yapmak
124.3 – Merkez Yoklaması Usulü İle Aday ve Liste Sıralaması Yapmak
Madde 125 – Aday Listelerinde Boşalmanın Doldurulması
Madde 126 – Milletvekili Seçiminde Kontenjan Adaylığı

YEREL SEÇİMLERDE ADAYLIK İŞLEMLERİ
Madde 127 – Yerel Seçimlerde Adaylık ve Ön İnceleme
Madde 128 – Yerel Seçim Aday Tespit ve Sıralama Usulü
Madde 129 – Yerel Seçimlerde; Ön Seçim, Teşkilat ve Merkez Yoklaması

ORTAK HÜKÜMLER
Madde 130 – Alt Kademe Teşkilat Yöneticisinin Aday Adaylığı ( SPK, m.40/4)
Madde 131 – Partide Kayıtlı Olmayanların Adaylık Başvurusu
Madde 132 – Parti Adayı Olarak Seçilmiş Olanların Yeniden Adaylığı
Madde 133 – Seçim İşleri Yönetmeliği

MALİ HÜKÜMLER
PARTİNİN GELİRLERİ
Madde 134 – Partinin Gelirleri
Madde 135 – Gelirlerin Sağlanması Usulü

PARTİ GİDERLERİ
Madde 136 – Harcamaların Yapılmasında Gözetilecek Usül
Madde 137 – Muhafaza ve Harcamalardan Doğan Mali Sorumluluk

BÜTÇE VE KESİN HESAP
Madde 138 – Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması ve Onaylanması

TEFTİŞ VE DENETİM
Madde 139 – Teftiş ve Denetimin Amacı
Madde 140 – Denetim Yetkisi ve Görevi

DANIŞMA MECLİSLERİ VE YARDIMCI ÜNİTELER
PARTİ DANIŞMA MECLİSİ, DANIŞMANLAR VE YARDIMCI ÜNİTELER
Madde 141 – Parti Danışma Meclisi
Madde 142 – Parti Danışma Meclisi Üyeleri
Madde 143 – İl ve İlçe Danışma Meclisleri
Madde 144 – Yan Kuruluşlar Danışma Meclisleri
Madde 145 – Genel Başkan Danışmanları

YARDIMCI ÜNİTELER
Madde 146 – Araştırma Kurulları, Komisyonlar ve Çalışma Mekanları
Madde 147 – Bürolar ve Merkezler

HÜKÜMET FAALİYETLERİ
Madde 148 – Hükümet Kurma Kararı Verme Yetkisi (SPK, m. 28)
Madde 149 – MYK Üyesinin Hükümet Üyeliği
Madde 150 – Partili Bakanlar Hakkında Parti İçi Güven Oylaması

PARTİ DEFTERLERİ
Madde 151 – Parti Defterleri

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 152 – Yetki ve Görev Devri
Madde 153 – Tüzükte Yazılı Süreleri Kısaltma Yetkisi
Madde 154 – Yetki Sınırı, Bağdaşmaz ve Birleşemez Konumlar
Madde 155 – Parti İçi Referandum
Madde 156 – Milletvekillerinin Halkla İrtibat Büroları
Madde 157 – Organlarda Görev Alanların İlgili Makamlara Bildirilmesi
Madde 158 – Parti Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi
Madde 159 – Tüzük ve Program Değişikliği
Madde 160 – Parti İç Yönetmelikleri
Madde 161 – Parti Merkez Organlarının İlk Oluşumu
Madde 162 – Kurucular Kurulu Üyeleri (SPK, m. 14/8)
Geçici Madde 1 – Kurucular Kurulu’ nun Görev ve Yetkileri
Geçici Madde 2 – Kademe Organlarının İlk Oluşumunda Organların Üye Sayıları
Geçici Madde 3 – Kurucular Kurulu’nun Çalışma Usulü
Geçici Madde 4 – Kurucu Kademe Organ Üyelerinin Kongre Delegeliği
Geçici Madde 5 – Kuruluşta Üye Yazım Yetkisi
Geçici Madde 6- Kadın ve Gençlik Kollarının İlk Oluşumu
Madde 163 – Tüzükte Hüküm Bulunmayan Konularda Yapılacak Uygulama
Madde 164 – Yürütme
Madde 165 – Yürürlük

Tüzüğün tamamına erişmek için tıklayınız. 

Etiketler:, ,

Related Posts

Yorum yapın